Pobednik

Kako planirate da provedete svoje dane u penziji? Da li ćete biti u mogućnosti da zadržite isti nivo životnog standarda? Kako možete da obezbedite Vašu budućnost i budućnost Vaših voljenih?

 

Kroz naš proizvod "Pobednik" dajemo Vam odgovore na ta pitanja. Osnovni paket Vam obezbeđuje sledeće osiguravajuće pokriće:

 

    • Isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja, za izdržavanje Vas i Vaše porodice
    • Isplatu osigurane sume korisnicima za slučaj gubitka života bez obzira na uzrok, tako da Vaša porodica zadrži isti nivo životnog standarda

 

Osim osnovne zaštite, može se ugovoriti dodatno pokriće kao finansijska zaštita od posledica nesreće ili bolesti.

 

 

Gubitak života usled nezgode – kupovinom ovog paketa, korisnicima će biti isplaćena dvostruka ili trostruka osigurana suma u slučaju gubitka života osiguranika usled nezgode

 

Trajni invaliditet kao posledica nezgode – isplata cele ili dela osigurane sume, zavisno od stepena invaliditeta

 

Bolnički dan – isplata dnevne nadoknade osiguraniku u slučaju hospitalizacije usled nezgode ili bolesti

 

Prelom kostiju i opekotine – isplata celokupne ili dela ugovorene osigurane sume u slučaju preloma kostiju ili opekotina

 

Naš proizvod Pobednik omogućava:

 

  • Zaštitu za sve vreme trajanja polise kao i isplatu garantovane osigurane sume u trenutku doživljenja
  • Mogućnost osiguravanja lica starosti od 18 do 65 godina
  • Zaštitu osiguranika i njegove porodice u slučaju nastanka nezgode ili pojave bolesti

 

 

Neke prednosti našeg proizvoda:

 

Pristupna starost 

Što je osiguranik mlađi u trenutku zaključenja ugovora, to je osigurana suma veća. Osigurana suma se izračunava na osnovu stvarnih godina klijenta u trenutku potpisivanja polise, a ne na osnovu godina koje ima na početku kalendarske godine.

 

Indeksacija premije

Godišnje uvećanje premije od 3% obezbeđuje zaštitu vrednosti Vašeg novca tokom godina i garantuje veću osiguranu sumu od početka trajanja polise.

 

Fleksibilnost izbora dopunskih osiguranja

Dopunska osiguranja se mogu dodati osnovnom ugovoru o životnom osiguranju tokom celog perioda trajanja osiguranja

 

Valuta

Naši klijenti imaju opciju da svoje osiguranje plaćaju u evrima i dinarima

 

Predmet Opštih uslova Ugovora o osiguranju života MetLife a.d.o.

+381 (0)11 20 92 900

+381 (0)11 20 92 900

Primer:

 

Pristupna starost:

30 god.

Pol:

Ž

Trajanje osiguranja:

25 god.

Godišnja premija:

1.000€

Osigurana suma:

43.480€

 

A.    U trenutku doživljenja (kada osiguranik napuni 55 godina) isplaćuje se osigurana suma u iznosu od 43.480 € uvećana za očekivanu dobit

B.    U slučaju gubitka života osiguranika, korisnicima se isplaćuje osigurana suma u iznosu od 43.480 € uvećana za očekivanu dobit do trenutka nastanka osiguranog slučaja

Naši proizvodi

Paleta naših proizvoda za fizička lica

© 2010 MetLife. All Rights Reserved. Sva prava zadržana. | Uslovi korišćenja | Mapa sajta